Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

WATER FILTERS CRYSTAL QUEST & CRISMA
Η μόλυνση του περιβάλλοντος από τους ρύπους της βιομηχανίας, της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων στην γεωργία και από τα αυτοκίνητα, είναι κοινώς αποδεκτό πως έχουν επηρεάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα του νερού στα ποτάμια και τους υδροφόρους ορίζοντες.Καθημερινά στα δελτία ειδήσεων υπάρχουν μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την εγκληματική συμπεριφορά των ανθρώπων προς το περιβάλλον.


Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, το γηρασμένο δίκτυο υδροδότησης συμβάλει αρνητικά, με αποτέλεσμα το πόσιμο νερό να είναι πλέον επιβαρυμένο με πολλούς μολυσματικούς παράγοντες όπως χλώριο, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και άλλων βλαβερών ουσιών για την δική μας υγείας και των παιδιών μας.


Η λύση υπάρχει και είναι τα φίλτρα νερού με ενεργό άνθρακα.
πηγή:Φίλτρα ενεργού άνθρακα