Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:νεοελλήνική γλώσσα Α γυμνασίου,ΠΡΟΦΟΡΙΚΌΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ για αφήγηση (Α γυμνασίου)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ για Παρατακτική σύνδεση και Ασύνδετο σχήμα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Παρατακτική σύνδεση προτάσεων-ασύνδετο σχήμα-αφήγηση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:Αρχαική τέχνη

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ